Hulevesien viivytysratkaisut

Laadukkaalla viivytyskaivolla ehkäiset tulvimista.

Viivytyskaivojen avulla ehkäiset veden tulvimista

Hulevesien viivytysjärjestelmiä käytetään hidastamaan sadevesien purkautumista hulevesiviemäriin rankkasateiden yhteydessä. Erilaisia viivystyskaivoja ja -säiliöitä tarvitaan varsinkin, jos rakentaminen on tiivistä ja lähettyvillä tai ympäristössä on runsaasti vettä läpäisemättömiä pintoja. Lisäksi maan päällä olevat viivytysaltaat ja kosteikot puuttuvat.

Hulevesilinja on yleensä kunnan tai kaupungin ylläpitämä ja sen mitoitus on voinut jäädä alueen rakentamisen yhteydessä alimittaiseksi. Halutessaan kunta voi velvoittaa rakennuksen omistajaa tai rakentajaa varustamaan sadevesien keräysjärjestelmän viivytyskaivolla. Rankkasateen sattuessa viivytyskaivossa on varastotilaa ja näin koko linjaston tulvimisesta aiheutuneita vahinkoja voidaan pienentää. Viivytyskaivojen tilavuusvaatimukset vaihtelevat kunnittain. Paikallisen rakennusvalvonnan kautta on saatavissa ajankohtaiset tiedot alueellisista vaatimuksista.

Laaja valikoima hulevesien viivytysratkaisuja

Tarjoamme kattavan valikoiman eri tilavuuksilla varustettuja viivytysjärjestelmiä. Valmistamme tarpeen vaatiessa viivytysjärjestelmät yksilöllisesti, joten ylärajaa tilavuudelle ei ole. Järjestelmiä voidaan ketjuttaa ja näin saavuttaa järkevän muotoisia ja kokoisia kokonaisuuksia. Järjestelmät voidaan toteuttaa käyttämällä rotaatiovalettuja JITA-säiliöitä tai eri kokoisia muoviputkia.

Infra- ja kiinteistörakentamisessa suositaan putkilla toteutettuja järjestelmiä, koska niillä saavutetaan kustannustehokkaasti riittävä tilavuus ja järjestelmä on asentajaystävällinen. Lisäksi putkitettua aluetta pystytään hyödyntämään normaalisti esimerkiksi piha-alueena. Yleisimmät viivytysputkistot ovat sisähalkaisijoiltaan 600, 800, 1000 tai 1200 mm. Viivytysputkistot voidaan valmistaan Jitan tehtaalla asennusvalmiiksi tuotepaketiksi, tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Toinen vaihtoehto on koota järjestelmä irrallisista osista työmaalla. Kaikki komponentit on saatavissa irrallisina. Näistä tarkempaa tietoa alempana kohdassa ”Viivytysputkiston osat”.

Viivytysputkiston osat

Putket

Pituudeltaan 6 m putket on varustettu jatkomuhveilla. Pidemmät 8 m ja 10 m putket ovat muhvittomia.

Kokoluokkien 902/800, 1154/1000 ja 1360/1200 mm putkissa, pituuden ollessa 6 m, on pistopäässä kavennus, joka tulee katkaista pois käytettäessä päätytulppaa tai kaksoismuhvia. Koon 684/600 mm tai muiden kokojen 8 m ja 10 m putkissa pistopäässä ei ole kavennusta.

Halkaisija
ulko/sisä
[mm]
Lujuus-
luokka
Pituus
[m]
Tuotenumero
684/600 NPMSN86,0966762
684/600SN88,0966708
684/600SN810,0966710
902/800 NPMSN86,0966862
902/800SN88,0966808
902/800SN810,0966810
1154/1000SN86,0961062
1154/1000SN88,0961008
1154/1000SN810,0961010
1360/1200*SN86,0961081
* Putken hyötymitta on 5,8 m eikä tästä koosta ole saatavana muita pituuksia. Putkikoolle ei ole saatavana kaksoismuhvia, päätytulppaa, satulakaivoa tms. lisävarusteita, vaan varustelu tapahtuu tehtaalla räätälöidysti suunnitelman mukaisesti. Päätytulpat, tarkastuskaivot ym. varusteet tulevat hitsattuina.

Kaksoismuhvit

Kaksoismuhvia käytetään silloin, kun kaksi muhvitonta putkea liitetään toisiinsa, putkea joudutaan jostain syystä katkaisemaan ja liittämään uudelleen tms. syy.

TuoteTuotenumero
Kaksoismuhvi 684/600, ruskea967202
Kaksoismuhvi 902/800, musta966150
Kaksoismuhvi 1154/1000, musta966151

Tiivisteet

Viivytysjärjestelmien putkien liitokset voidaan tiivistää putken uraan tulevalla tiivisteellä. Päätytulppia käytettäessä, kokoluokissa 902/800 ja 1154/1000 mm tiiviste tulee profiilin päälle.

TuoteTuotenumero
Tiiviste 684/600 pistopäähän, kaksoismuhviin ja päätytulppaan966189
Tiiviste 902/800 kaksoismuhviin966200
Tiiviste 902/800 pistopäähän966185
Tiiviste 902/800 päätytulppaan966186
Tiiviste 1154/1000 kaksoismuhviin966201
Tiiviste 1154/1000 pistopäähän966191
Tiiviste 1154/1000 päätytulppaan966187

Päätytulpat

Päätytulppia käytetään yhdessä tiivisteiden kanssa sulkemaan viivytysputkien päät. Päätytulppiin tulevat putkiyhteet rei’itään työmaalla ja varustellaan tarvittaessa läpivientitiivistein. Koon 684/600 mm päätytulpassa ei ole valmiita putkiyhteitä. Koon 902/800 mm päätytulpassa on 2 kpl kooltaan 160 mm avattavia putkimoduuleita ja koon 1154/1000 mm päätytulpassa on vastaavasti 2 kpl kooltaan 200 mm avattavia putkimoduuleita.

TuoteTuotenumero
Viivytysputken päätytulppa 600, ruskea967352
Viivytysputken päätytulppa 800, musta967058
Viivytysputken päätytulppa 1000, musta967060

Viivytysputkistojen tarkastusputket ja tarvikkeet

Kohteen suunnitelmissa on esitetty, tuleeko viivytysputkistot varustaa tarkastuskaivoilla (tarkastusputkilla). Mikäli tarkastuskaivot tarvitaan, niitä voidaan asentaa yksi tai useampia jokaista viivytysputkilinjaa kohden. Tarkastuskaivojen vaadittu halkaisija on määritelty suunnitelmissa. Yleisesti tarkastuskaivot on varustettu teleskoopilla ja valurautakansistolla, jolloin asentaminen käy sujuvasti ja kestävyys on taattu myös liikennöidyllä alueella.

Pienemmät tarkastuskaivohalkaisijat voidaan asentaa työmaaolosuhteissa käyttäen 200 mm tai 315 mm läpivientitiivisteitä ja näihin soveltuvia tarkastuskaivoja. Läpivientitiiviste asennetaan viivytysputken päälle työmaalla tehtyyn reikään. Tarkastuskaivot valmistetaan aina räätälöidysti, joten korkeuteen ja varusteluun on helppo vaikuttaa.

Halkaisijoiltaan 800 mm ja 1000 mm viivytysputkilinjoissa käytetään tarkastuskaivoina yleensä valmiita satulakaivoja. Satulakaivo valmistetaan tehtaalla räätälöidysti, asennusvalmiiksi paketiksi. Työmaalla viivytysputken päälle porataan reikä, jonka päälle satulakaivo kiinnitetään, ruuvaamalla satula kiinni viivytysputken profiiliin. Tarvittaessa satulan ja viivytysputken välissä voidaan käyttää tiivistysmassaa. Yleisimmät satulakaivojen halkaisijat tässä kokoluokassa ovat 400 mm tai 560 mm.

Halkaisijaltaan 1200 mm viivytysputkilinjoissa tarkastusputkina käytetään lähes poikkeuksetta halkaisijaltaan 560 mm tarkastusputkia. Näitä varten viivytysputkien päälle hitsataan tehtaalla muhvit työmaalla asennettavia tarkastuskaivoja varten.

Tarkastusputki 200/160 (967042)

Pakkaus sisältää:

Tarkastusputki 315/200 (967057)

Pakkaus sisältää:

Satulakaivo 800 (967061)

Rakenne:

 • Valmistetaan räätälöidysti kohteeseen
 • Satulalevy, sopii suoraan 902/800 mm sadevesiputken profiiliin
 • Satulalevyyn hitsattavissa tarkastuskaivon runko, esim. halkaisijat 400 mm tai 560 mm
 • Varustellaan teleskoopilla, halkaisijat 315 mm tai 500 mm (rungon halkaisijasta riippuen)
 • Yleisin kansityyppi on 40 tn valurautainen umpikansisto
 • Korkeudet ja muut yksityiskohdat suunnitelman mukaisesti
 • Korkeudet ja muut yksityiskohdat suunnitelman mukaisesti

Satulakaivo 1000 (967063)

Rakenne:

 • Valmistetaan räätälöidysti kohteeseen
 • Satulalevy, sopii suoraan 1154/1000 mm sadevesiputken profiiliin
 • Satulalevyyn hitsattavissa tarkastuskaivon runko, esim. halkaisijat 400 mm tai 560 mm
 • Varustellaan teleskoopilla, halkaisijat 315 mm tai 500 mm (rungon halkaisijasta riippuen)
 • Yleisin kansityyppi on 40 tn valurautainen umpikansisto
 • Korkeudet ja muut yksityiskohdat suunnitelman mukaisesti

Viivytysputkistoa edeltävät tarkastuskaivot ja viivytysputkiston jälkeiset virtauksensäätökaivot

Viivytysputkiston virtaaman rajoittaminen tehdään kohteen suunnitelman mukaisesti. Virtausputken supistus voidaan tehdä itse putkistoon tehtäviin yhteisiin tai yleisemmin viivytyksen jälkeiseen virtauksensäätökaivoon, jonka kautta viivytysputkiston vedet johdetaan kohti purkupistettä.

Ennen viivytysputkistoa asennetaan yleisesti sakkapesällinen tarkastuskaivo, joka jakaa veden viivytysputkilinjoihin ja tarvittaessa poistaa sakkaa hulevedestä ennen sen virtaamista viivytysputkistoihin.

Kaivot valmistetaan aina suunnitelmien mukaisesti ja niiden koko, korkeus ja muut yksityiskohdat määräytyvät kohteen asettamien vaatimusten mukaisesti. Yleisimmät kaivotyypit ovat kooltaan 560/500 tai 860/560/500 mm ja ne varustellaan teleskoopein ja valurautakansistoin. Suurin määräävä tekijä kaivojen halkaisijan valinnassa on virtauksen suuruus ja sitä kautta hulevesiputkiston koko sekä viivytysputkistojen lukumäärä. Mitä useampi viivytysputkilinja, sitä enemmän kaivoissa tulee olla yhteitä ja kaivojen rungoilta vaaditaan tilaa. Suurissa viivytyskokonaisuuksissa myös esimerkkejä suuremmat kaivohalkaisijat ovat yleisiä. Kaikki kaivot valmistetaan räätälöidysti tilauksen mukaan.

Esimerkkejä viivytystä edeltävistä tarkastuskaivoista sekä virtauksensäätökaivoista:

Tarkastuskaivo (SVTK) 560/500, tuotenro 967078
Tarkastuskaivo (SVTK) 860/560/500, tuotenro 967077
Virtauksensäätökaivo (VSK) 560/500, tuotenro 967995
Virtauksensäätökaivo (VSK) 860/560/500, tuotenro 967996

Toteutamme kaivoratkaisusi tarpeittesi mukaan! Ota rohkeasti yhteyttä!

Henkilökuntamme on aina valmiina auttamaan ja opastamaan. Kestävillä tuotteilla, asiantuntevalla suunnittelulla ja tarpeisiisi sopivilla ratkaisuilla saat parhaan lopputuloksen erinomaisella hinta-laatu-suhteella. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ota yhteyttä