Yksityisyydensuojaa ja evästeitä koskevat ehdot

Jita Oy on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Jita Oy suojaa yksityisyytesi ja henkilötietosi huolellisesti ja käsittelee henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön ja näiden yksityisyydensuojaa ja evästeitä koskevien ehtojen (”Tietosuojakäytäntö”) mukaisesti. “Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö sisältää yleiset tiedot siitä, miten Jita käsittelee henkilötietojasi, jotka liittyvät verkkosivustoon www.jita.fi tai johonkin sen alisivustoon (joita tästedes kutsutaan nimellä “Sivusto”).

Sivustolla taikka Jitan tuotteissa tai palveluissa voi olla linkkejä muiden yhtiöiden verkkosivustoille ja palveluihin, joilla on omat yksityisyyttä koskevat ehtonsa, ja/tai laitteeseesi asennetut kolmansien osapuolten palvelut saattavat sallia pääsyn laitteesi tietoihin. Jita kehottaa sinua lukemaan huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolten yksityisyyttä koskevat ehdot. Jita ei vastaa kyseisten kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien tietosuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Käyttämällä Sivustoa ja/tai toimittamalla henkilötietojasi Jitalle ymmärrät ja hyväksyt sen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Ellet hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä, Jita kehottaa olemaan käyttämättä Sivustoa sekä olemaan toimittamatta henkilötietoja Jitalle.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Jita Oy. Rekisterinpitäjän osoite on

Lakarintie 10
FI-30800 Virrat
Suomi

Sähköposti: info@jita.fi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Sivustoa käyttäessäsi tiettyjä sinuun yhdistettävissä olevia henkilötietoja saatetaan kerätä ja käsitellä.

Tällaisia henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten Jitan oikeutettujen etujen niin edellyttäessä (yhtä tai useampaa tarkoitusta varten samalla kertaa):

Jos kommunikoit kanssamme Sivuston välityksellä ja/tai rekisteröidyt Sivuston käyttäjäksi (mikäli tämä on mahdollista), Jita saattaa joissain tapauksissa käsitellä henkilötietojasi myös sinun ja Jitan välisen sopimuksen täyttämiseksi tai valmistelemiseksi, tai joissain tapauksissa antamaasi suostumukseen perustuen.

Siltä osin kuin Jita käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta perua Jitalle antamasi henkilötietojesi käsittelyä koskeva suostumus.

3. Kerättävät henkilötiedot

Henkilötietoja kerätään yleensä silloin, kun käytät Sivustoa, rekisteröidyt Jitan tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi tai olet muulla tavoin vuorovaikutuksessa Jitan kanssa. Henkilötietoja voivat olla muun muassa tuloaikasi sivustolle, verkkosivusto, jonka linkin kautta tulit sivustolle, käyttämäsi linkit, sivut, joilla käyt, katselemasi sisältö ja muut toimintaasi koskevat tiedot, jotka Jita saa selaimesi kautta.

Jita voi lisäksi pyytää sinua antamaan muunlaista tietoa, esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi, suostumuksesi, palautetta, ikäsi, sukupuolesi ja muita tietoja, jotka eivät ole arkaluontoisia. Jita haluaa korostaa, että tietyistä muutoin tunnistamattomista henkilötiedoista voi tulla tunnistettavia, mikäli annat Jitalle tällaisia henkilötietojasi.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

5. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Jita voi luovuttaa henkilötietojasi samaan konserniin kuuluville yhtiöille myös Euroopan Unionin (“EU”) tai Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle sen sopimuksen mukaisesti, jonka asianomaiset Uponor-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet. Palvelimelle tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jita voi luovuttaa henkilötietojasi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Jitan puolesta tässä Tietosuojakäytännössä selostettuihin tarkoituksiin. Henkilötietojasi voivat käsitellä tällaiset valtuutetut kolmannet osapuolet myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella sen sopimuksen mukaisesti, jonka Jita ja valtuutettu kolmas osapuoli ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai muita EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa listattuja asianmukaisia suojatoimia henkilötietojen siirtoja varten sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet.

Lisäksi Jita voi toteuttaa markkinointi- ja muita viestintätoimia yhdessä kumppaneidensa kanssa. Tässä yhteydessä Jita voi yhdistää sinusta keräämänsä tiedot Jitan kumppanien sinusta keräämiin tietoihin esimerkiksi välttääkseen tarpeetonta viestintää ja räätälöidäkseen Jitan viestit sinulle sopiviksi.

Jos Jitan organisaatiossa tapahtuu muutos, kuten osto, myynti tai fuusio, Jita saattaa siihen liittyen luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi (potentiaalisille) ostajille sekä näiden neuvonantajille.

Yllä esitetyn lisäksi Jita voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille. Jita voi myös luovuttaa ja muutoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti puolustaakseen oikeutettuja etujaan.

6. Tietoturvan ja tietojen säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisesti. Henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu, ja pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kaikki mahdolliset henkilötietojen fyysiset kopiot säilytetään lukituissa tiloissa. Vain sellaisilla henkilöillä, joiden on käsiteltävä henkilötietoja työnsä puolesta, on pääsy rekisterissä säilytettäviin henkilötietoihin ja oikeus käsitellä niitä.

Jita säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kuin se on tarpeellista yllä mainittuihin tarkoituksiin tai niin kauan kuin sovellettavat lait edellyttävät. Kun tällaisia vaatimuksia ei enää ole, henkilötietosi poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi siten, ettei niitä voida enää yhdistää sinuun.

7. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi sinuun kohdistuvia oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia.

8. Käyttäjän oikeudet

Tietoihin pääsyä koskeva oikeus: Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi ja saada kirjallinen kopio henkilötiedoistasi. Henkilötietojen tarkastaminen on veloituksetonta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Siltä osin kuin Jita käsittelee henkilötietojasi perustuen suostumukseesi tai sinun ja Jitan väliseen sopimukseen, sinulla on oikeus saada Jitalle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Jitan sitä estämättä.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai rajoitusta: Sinulla on oikeus pyytää Jitaa oikaisemaan tai poistamaan sellaiset henkilötietosi, jotka ovat vanhentuneita, epäolennaisia, virheellisiä, puutteellisia tai muulla tavoin epätarkkoja, taikka jos sinulla on poistamiseen jokin muu oikeudellisesti hyväksyttävä syy. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Virallinen valitus: Jita toivoo pystyvänsä ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät ongelmat, mutta sinulla on myös oikeus esittää virallinen valitus oman maasi tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit tehdä kirjallisen pyynnön kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen.

9. Evästeiden käyttö

Eväste on tavallisesti pieni määrä tietoa, joka lähetetään verkkosivustolta tietokoneeseesi ja tallennetaan verkkoselaimeesi, kun selaat verkkosivustoa. Kun selaat samaa verkkosivustoa uudelleen, verkkosivusto voi hakea evästeeseen tallennetun tiedon ja ilmoittaa verkkosivustolle aiemmasta toiminnastasi. Jos haluat lisätietoa näistä tekniikoista ja niiden toimintatavoista, tutustu esimerkiksi osoitteeseen http://www.allaboutcookies.org.

Joskus tietokoneeseesi voidaan sijoittaa evästetiedosto mahdollistamaan Sivuston kunnollinen toimivuus ja parantamaan Sivuston tehokkuutta, ja/tai Jitan palvelujen tarjoamiseksi sinulle. Evästeitä käytetään vain siten kuin olet erikseen ne hyväksynyt. Sivuston teknisen toimivuuden kannalta välttämättömiä evästeitä (”Välttämättömät evästeet”) voidaan kuitenkin käyttää ilman suostumustasi Sivuston toimivuuden varmistamiseksi. Voit muuttaa evästeasetuksia ja hallinnoida antamiasi suostumuksia milloin tahansa kohdasta ”Evästeasetukset”.

Tässä Tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Jita käyttää evästeitä sekä evästeiden kaltaisia tiedostoja ja tekniikoita Sivustolla.

Evästeiden käyttötarkoitukset – evästekategoriat

Välttämättömät evästeet: Tiettyjen evästeiden käyttö on välttämätöntä Sivuston perustoimintojen suorittamiseksi. Tämän kategorian evästeet ovat olennaisen tärkeitä Sivuston toiminnalle, ja niitä tarvitaan tekemään käynnistäsi Sivustolla miellyttävä kokemus.

Analyyttiset evästeet: Tämän kategorian evästeitä käytetään mahdollistamaan Sivuston liikenteen tarkkailu ja käyttökokemuksesi parantaminen, Sivuston käytöstä kerääntyneiden tietojen analysointi sekä Sivuston kävijämäärien tilastointi. Nämä evästeet voivat olla kolmansien osapuolten tarjoamia, kuten alla on eritelty.

Markkinointievästeet: Jita voi myös käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle entistä parempia palveluja ja tuotteita. Tämän kategorian evästeitä käytetään esimerkiksi sivuston parantamiseen, yksilöimiseen ja mainostamiseen, ja ne voivat olla kolmansien osapuolten tarjoamia, kuten alla on eritelty. Sinun kannaltasi tämä tarkoittaa, että Sivusto saattaa muistaa esimerkiksi tekemäsi kieli- ja maavalinnat. Jita tekee myös analyyttistä profilointia selvittääkseen muun muassa, mikä on käyttäjien keskuudessa suosittua. Jita tutkii, mistä Sivuston sisältöön saavutaan. Tämä auttaa Jitaa järjestämään Sivuston niin, että käyttäjäkokemukset ovat mahdollisimman hyviä. Nämä evästeet auttavat yksilöimään Sivustoa esimerkiksi siten, että ne näyttävät sinulle kohdennettuja ilmoituksia ja suosituksia. Jita tutkii myös, millaisia linkkejä käytetään Sivustolle pääsemiseen, jotta voidaan arvioida Jitan kampanjoiden ja mainosten tehokkuutta. Jita käyttää näitä evästeitä myös Jitan mainoksia varten ja tarjotakseen sinulle kohdennettuja mainoksia.

Tietojesi tallentamisen kesto riippuu käytettävän evästeen tyypistä ja kolmannesta osapuolesta, joka kyseisen evästeen tarjoaa. Kolmannet osapuolet kuvaavat tiedon tallentamisen keston omissa tietosuojakäytännöissään, joihin pääset alla olevien linkkien kautta. Istuntokohtainen eväste vanhenee ja poistetaan, kun selain suljetaan, kun taas pysyvien evästeiden poistamisaika on tyypillisesti kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

10. Sivuston toiminnot ja kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien tarjoamat palvelut

Seuraavat kolmannet osapuolet voivat, nimenomaisella suostumuksellasi, katsella, muokata tai asettaa omia evästeitä aivan kuin olisit näiden kolmansien osapuolten sivustoilla. Riippuen vierailemastasi sivustosta, kaikkia alla listattuja kolmansien osapuolten evästeitä ei välttämättä käytetä, sillä osaa näistä evästeistä käytetään ainoastaan tietyillä paikallisilla sivustoilla. Suostumustasi ei kysytä seuraavia kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien asettamia välttämättömiä evästeitä varten, koska Sivusto ei toimi ilman niitä.

Kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat kategoriassa Välttämättömät evästeet:

Jita käyttää Google, Inc.:n tarjoamaa Google Tag Manageria mahdollistamaan suostumukseen perustuvan evästeiden hallinnan kolmansien osapuolten palveluille ja Google Fonts-palvelua verkkosivun tekstien ylläpitoon. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jita käyttää Usercentrics Consent Management Platformia mahdollistamaan suostumukseen perustuvan evästeiden hallinnan sivustoillamme tarjotuille palveluille. Tämän palvelun tarjoaa Usercentrics GmbH. Suostumukseen liittyviä tietoja (annettu suostumus ja suostumuksen peruuttaminen) säilytetään kaksi vuotta. Sitten tiedot poistetaan välittömästi. Voit lukea Usercentricsin tietosuojakäytännön täältä: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat kategoriassa Analyyttiset evästeet:

Jita käyttää Google, Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelu Google Analyticsia.Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jita käyttää HubSpot, Inc.:n tarjoamaa Hubspotia sivuston kävijäanalytiikkaan. HubSpotin keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen mukaan. Voit lukea HubSpotin tietosuojakäytännön täältä: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat kategoriassa Markkinointievästeet:

Jita käyttää HubSpot, Inc.:n tarjoamaa Hubspotia Sivustolla markkinointitarkoituksiin. HubSpotin keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen mukaan. Voit lukea HubSpotin tietosuojakäytännön täältä: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Jita käyttää Google, Inc,:n tarjoamaa Double Click Ad:ia Sivustolla luodakseen ja hallinnoidakseen digitaalisen markkinoinnin kampanjoita. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jita käyttää Facebook, Inc.:n tarjoamaa Facebookia sosiaalisen median näkyvyyteen ja mainostamiseen. Facebook säilyttää tietoja niin kauan, kunnes niitä ei enää tarvita Facebookin palveluiden ja Facebook-tuotteiden tarjoamiseen, tai kunnes käyttäjätilisi on poistettu riippuen siitä, kumpi tilanne ilmenee ensimmäisenä. Tämä on tapauskohtainen päätös, joka riippuu muun muassa tiedon luonteesta, sen keräämis- ja käsittelysyistä sekä tapaukselle oleellisista laillisista tai toiminnallisista säilytystarpeista. Kun esimerkiksi haet jotakin Facebookissa, voit nähdä ja poistaa hakusanan hakuhistoriastasi milloin tahansa, mutta kyseisen haun lokitiedot poistetaan vasta 6 kuukauden kuluttua. Voit lukea Facebookin tietosuojakäytännön täältä: https://www.facebook.com/policy.php

Jita käyttää LinkedIn Corporationin tarjoamaa LinkedIniä sosiaalisen median näkyvyyteen ja mainostamiseen. LinkedIn säilyttää tavallisesti henkilötietojasi niin kauan kuin käyttäjätilisi on auki tai se on tarpeellista LinkedInin palveluiden tarjoamiseksi sinulle. Tämä sisältää sinun tai muiden LinkedInille antamat tiedot ja tiedot, jotka ovat syntyneet tai johdettu LinkedInin palveluiden käytöstäsi. Voit lukea LinkedInin tietosuojakäytännön täältä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jita käyttää Google Inc.:n tarjoamaa YouTubea sosiaalisen median näkyvyyteen ja mainostamiseen. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Yhteisöliitännäiset

Sivustolla voidaan käyttää ns. yhteisöliitännäisiä, kuten yhteisöpalvelujen Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ja Instagram ”Tykkää”-painiketta. Sivustolla olevien yhteisöliitännäisten sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Jos olet kirjautuneena yhteisöpalveluun ja käyt Sivustolla, selaimesi luo suoran yhteyden yhteisöpalvelun palvelimiin. Jos et ole kirjautuneena yhteisöpalveluihin ja käyt Sivustolla, selaimesi lähettää yhteisöpalveluihin rajoitetumpia tietoja. Sivustolla olevia yhteisöliitännäisiä koskevat asianomaisten yhteisöpalvelusivustojen tietosuojaehdot ja muut käyttöehdot (katso yllä kyseisten tietosuojakäytäntöjen linkit). Yhteisöpalveluiden keräämiä tietoja ei luovuteta Jitalle ilman nimenomaista suostumustasi.

11. Tämän Tietosuojakäytännön muutokset

Huomaa, että Jita saattaa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä ajoittain. Mikäli Tietosuojakäytäntöön kuitenkin tehdään olennaisia ja käyttäjälle epäedullisia muutoksia, Jita julkaisee sekä tämän Tietosuojakäytännön alussa että Sivuston aloitussivulla ilmoituksen, jossa tiedotetaan kyseisistä muutoksista. Jita kehottaa lukemaan tämän Tietosuojakäytännön ajoittain kyseisten muutosten havaitsemiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä asiakaspalvelumme kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen info@jita.fi.