Muoviputkien ”abc” ostajille

Monikäyttöiset muoviputket

Muoviputkia on tarjolla monia eri tyyppejä, jakautuen käyttötarkoituksen ja materiaalin perusteella. Me keskitymme maanrakennuksessa käytettäviin muoviputkiin, joten jätimme tässä jutussa ulkopuolelle rakennusten sisäpuoliset ja teollisuudessa käytettävät muoviputket.

Infrarakentamisessa muoviputkia käytetään juomaveden siirtoon paineputkistossa (vesijohtoputki), jäteveden siirtoon painovoimaisesti tai paineviemärissä sekä sadevesien johtamiseen pois kuivatettavalta alueelta (sadevesiputki, yhdistelmäputki, rumpuputki jne).

Muoviputkia valmistetaan perinteisesti pvc-muovista, polypropeenista ja polyeteenistä. Materiaali valitaan käyttötarkoituksen ja esim. putkenvalmistuksen standardin vaatimusten perusteella. Eri valmistajien nimikekirjo on laaja, mutta on todettava, että kaikilla materiaaleilla on mahdollista tehdä hyvä tuote.

Rakenteellisesti muoviputket ovat massiivi- tai rakenneseinämäisiä. Rakenneseinämäisessä putkessa sileän sisäkuoren ulkopuolelle tehdään toinen kerros, joka profiloidaan u-malliseksi. Profiili ottaa kantaakseen putkeen kohdistuvat kuormat samalla tavoin, kuten kattotuoli kattorakenteessa. Tämä ratkaisu on yleinen varsinkin sadevesiputkien ja salaojaputkien kohdalla. Sen avulla materiaalia säästyy ja kuluttajalle voidaan tarjota edullisia tuotteita.

Sadevesiputket, salaojaputket ja rumpuputket

Sadevesiputket ja salaojaputket ovat käytännössä tuplarakenteisia. Ensimmäiset tuplaputket tulivat Suomeen 70-luvun lopussa ja me olimme yhtenä ensimmäisenä toimijana valmistamassa niitä.

Muoviputkissa on käytössä standardoitu menetelmä rengasjäykkyyden mittaamiseen. Siinä putkea litistetään ja mitataan tarvittava voima. Sen perusteella saadaan mitattua putken rengasjäykkyys. Suomessa, kuten muissakin pohjoismaissa, on käytössä SN4- ja SN8-lujuusluokat. Luvut eivät tarkoita, että 4 tai 8 tonnin autolla voisi ajaa putken yli, vaan luvut kuvaavat putken kykyä kestää pystysuoraa kuormitusta.

SN4-lujuusluokan putket on tarkoitettu maatalouteen, pelloille ja nurmikoille. SN8-lujuusluokan putket sen sijaan tien- ja kadunrakentamiseen. Molemmilla putkilla on minimipeitesyvyys 50cm ja maksimipeitesyvyys 5 metriä. Putken asentamisessa on huomioitava, että sen ympäristö on tiivistettävä huolella tiivistettävissä olevalla maalla, mieluiten soralla tai murskeella. Tämä estää putken painumisen, koska putki tukeutuu kyljistä maahan.

Salaojaputkia koskevat samat ohjeet. Salaojaputkilla hoidetaan paikallinen kuivatus, kun veden pääsy putkistoon mahdollistuu putkiin tehtyjen kapeiden reikien kautta. Talonrakentaja törmää näihin tehdessään salaojitusta rakennuksen ympärille. Salaojia käytetään myös peltojen kuivatuksessa sekä katujen ja pihojen rakenteiden kuivatuksessa. Salaojien avulla voidaan madaltaa ojia ja näin ollen saada pihoista silmää miellyttäviä.
Putkikoon mitoitus

Katto- ja pihavesien osalta muoviputkihalkaisija 110 mm riittää noin 300 neliön rankkasateen aiheuttaman vesimäärän kuljettamiseen. Vesimäärä on toki riippuvainen myös kaltevuudesta, mutta tämä on hyvä muistisääntö. Suuremmat alueet täytyy putkittaa suuremmilla putkihalkaisijoilla. Putkikoon mitoitus on ammattilaisen työtä ja siihen on käytettävissä erilaisia laskentakaavoja ja -taulukoita.

Pelto- ja metsäalueet mitoitetaan pinta-alan perusteella, jos ei muuta tietoa ole käytettävissä. Ammattisuunnittelijat voivat tarkentaa vesimäärän mitoitusta huomioimalla alueen pinnan muotoja ja maaperän laatua. Karkeasti voi sanoa, että 500 hehtaarin valuma alue tarvitsee pellolla halkaisijaltaan 800 mm rumpuputken ja metsässä 1000 mm rumpuputken.

Putkien käsittely

Tuplaputket on aina UV-suojattu. Ne kestävät auringonvaloa paremmin kuin muovi, jossa ei ole suojausta. Käytännössä yli 2 vuotta auringossa ollut putki kuitenkin menettää osan ominaisuuksistaan ja me suosittelemme, että sitä vanhempia putkia ei käytettäisi. Mikäli vanhempia putkia löytyy varastosta, ne on tärkeää suojata suoralta auringonvalolta. Silloin putkien käyttöikä nousee huomattavasti.

Käsittelyssä on huomioitava, että etenkin pakkasella (yli -10°C pakkasta) putki menettää iskulujuuttaan ja sen käsittelyssä on oltava huolellinen. Ison kiven putoaminen putken päälle saattaa rikkoa sen. Ominaisuudet toki palaavat ennalleen lämpötilan noustua.

Jita Oy toimijana

Jita Oy on valmistanut putkia vuodesta 1979. Vuosi 2019 oli 40-vuotisjuhlavuosi ja toiminta suomalaisen työn ja rakentamisen parissa jatkuu aina vaan. Olemme investoineet koneisiin ja tuotantoon, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyiset tuotteet. Ensimmäisenä muoviputkien valmistajana olemme saaneet Avainlippu-merkin käyttöoikeuden kaikille tuotteillemme ja toiminnallemme, mikä on tae kotimaisuudesta.